بررسی آمار فروش فیلم‌ها در نه ماهه اول سال 97 نشان می دهد که تعداد مخاطبان سینما در نه ماه اول مخاطبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج میلیون نفر افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد: سینمای ایران در نه ماهه نخست سال 1397 به فروشی معادل203 میلیارد و 704 میلیون و 37 هزار تومان رسیده است و در طی این مدت23  میلیون و 86 هزار و234 نفر به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند.

وی ادامه داد: میزان فروش فیلم های سینمایی در نه ماه نخست سال 96 نیز معادل  142 میلیارد و 474میلیون و 171هزار تومان و تعداد تماشاگران 18 میلیون و 30 هزار و 665 نفر بوده است. 

اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم ها در سال 97 افزود: بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در نه ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 چهل و سه  درصد و تعداد تماشاگران نیز در نه ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته بیست و هشت درصد رشد داشته است.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی همچنین با اشاره به فروش آذر ماه نیز گفت: میزان فروش سینمای ایران در آذر ماه سال 97 معادل 18 میلیارد  و 189 میلیون و 897هزار تومان بوده و 2 میلیون و 85 هزار و 164نفر به تماشای فیلم های اکران شده نشستند.

وی با مقایسه آذرماه با مدت زمان مشابه سال 96 اظهار کرد: این رقم در سال گذشته 16 میلیارد و 727میلیون و 54 هزار تومان بوده و 2میلیون و 123هزار و 74نفر به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در آذر ماه 97 سینما 9 درصد افزایش فروش و 2درصد کاهش بیننده را شاهد بوده است.

اربابی در پایان تاکید کرد: اطلاعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است و به علت به روز نشدن تمامی اطلاعات تفاوت اندکی در فروش آذر ماه پس از تکمیل اطلاعات دیده خواهد شد.