نمایشگاه صورتک و آثار حجم قبایل ساحل عاج با عنوان کووت دیووار که از ۱۶ آذر در گالری کاما آغاز شده است و قرار بود تا ۲۶ آذرماه به پایان برسد تا ۳۰ آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایشگاه صورتک و آثار حجم قبایل ساحل عاج  با عنوان کووت دیووار که از ۱۶ آذر در گالری کاما آغاز شده است و قرار بود تا ۲۶ آذرماه به پایان برسد تا ۳۰ آذر تمدید شد.

در این نمایشگاه که به کوشش محمد حمزه ای برگزار می شود ٣٠ صورتک و ٢٠ مجسمه از قبایل مختلف  ساحل عاج به نمایش  گذاشته شده است.

هنر قبیله ای یا قوم نگاری آفریقا تاثیر بسیاری بر هنر معاصر جهان داشته است و هنرمندان بزرگی مانند پابلو پیکاسو و مودیلیانی از هنر قبیله ای آفریقا الهام گرفته اند.