سقف تعداد هفته اکران فیلم‌های مغز‌های کوچک زنگ زده و هشتگ در تهران خاتمه یافت و فقط پردیس‌ها می‌توانند آنها را نمایش دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنف نمایش، درباره مصوبات امروز این شورا گفت: فیلم اتاق تاریک از چهارشنبه ۲۸ دی به سرگروهی آزادی اکران می‌شود. سقف تعداد هفته اکران فیلم مغز‌های کوچک زنگ زده و هشتگ در تهران خاتمه یافت و فقط پردیس‌ها می‌توانند آنها را نمایش دهند.

وی افزود: در این جلسه همچنین بر ارائه قرارداد اکران یک فیلم کودک در سرگرو‌ه‌هایی که اعلام نکرده اند، تاکید مجدد شد.