ششمین روز از برگزاری همایش ده روز با عکاسان دوشنبه 19 آذرماه با برنامه ها سخنرانی کارگاه ها و جلسات تخصصی همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، وبه نقل از روابط عمومی ده روز با عکاسان ایران پایان نامه پریسا گماریان با عنوانکمال از دیدگاه تفکر شرقی در عکاسی براساس دیدگاه های سیدحسین نصر ساعت 15 در گالری میرمیران برگزار می شود. سپس در گالری تابستان و ساعت 16 ابراهیم حیدری، روح­الله وحدتی و ابوالفضل نسایی درخصوص فتوژورنالیسم و داستان گویی بصری گفتگو می کنند.

سالن شهناز، در بخش در جستجوی راهی نو از ساعت 16:50 با سخنرانی حمیدرضا مجیدی درباره عکس واره و داوود یاراحمدی درباره اقتصاد فرهنگ و هنر؛ پشت پرده حراجی ها و نمایشگاه های جهانی پذیرای علاقه مندان خواهدبود.

بخش کارگاه ها و نشست­های تخصصی نیز از ساعت 10 صبح با سخنرانی بهمن رئوفی درباره ویرایش عکس های تبلیغاتی و سپس دکتر حمیدرضا شعیری و مسعود دلخواه با موضوع خواسته های متقابل عکاسان تئاتر و کارگردانان شروع به کار خواهد کرد. سپس در ساعت 18 مجید دوخته­چی زاده، دکتر مهدی رحیمیان، محمد خادمیان و مسعود زنده روح کرمانی درباره آغاز عکاسی در دانشگاه های ایران مجموعه سخنرانی های این بخش را به پایان می رسانند.

گالری بهار نیز که میزبان بخش به سوی نگاه شخصی است. مهری رحیم زاده و شهرزاد کرمی با مجموعه آثار خود از ساعت 15 و دکتر محمد خدادادی مترجم زاده با موضوع نگاه- شاید- شخصی از ساعت 17، هنرمندانی هستند که میزبان عکاسان، دانشجویان و علاقه مندان خواهند بود.

هفتمین همایش 10 روز با عکاسان ایران 14 تا 23 آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.