تصویربرداری سری جدید مسابقه فرمانده از آبان ماه در سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مراحل نهایی تصویربرداری جدیدترین سری مستند مسابقه فرمانده که از ۲۴ آبان ماه ۹۷ در مناطق بکر سیستان و بلوچستان در چابهار انجام شد.

بخش پایانی مسابقه در منطقه دَرَک به عنوان حاشیه ای ترین منطقه استان سیستان و بلوچستان و در نقطه صفر مرزی تصویربرداری شد.

مستند مسابقه فرمانده با پایان مراحل ضبط و شروع مراحل تدوین و صدا گذاری، نوروز امسال از شبکه های مختلف سیما به نمایش گذاشته می شود.