جایزه ترویج علم سال ۹۷ به محمدرضا توکلی صابری اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی، هیات داوران انجمن ترویج علم ایران به دلیل فعالیت‌های گسترده و پیگیر در انتشار کتاب‌های دانشگاهی، عمومی و ترویجی با هدف معرفی علم به عموم مردم و تلاش‌های مسئولانه در راه پژوهش و تحقیق درباره تاریخ علم و مبارزه با شبه‌علم، جایزه ترویج علم سال 1397 را به دکتر محمدرضا توکلی صابری اهدا کرد.

محمدرضا توکلى صابرى استاد بازنشستۀ داروسازى و شیمى پزشکى، در سال ١٣٨٢ براى اولین بار مسیر سفر ناصرخسرو را به تدریج در طى هفت سال پیموده و از مکانهایى که ناصرخسرو گذشته بود، عکس و فیلم گرفت. ایشان گزارش خود از این دیدارها را در کتاب سفر برگذشتنى نوشته است.

وی در پایان این مسیر طولانی به دیدار مزار ناصرخسرو در کوهستان‌هاى بدخشان رفته و گزارش این سفر و اولین عکس‌ها از آرامگاه ناصرخسرو را در کتاب سفر دیدار منتشر کرد.

گفتنی است، از  توکلی صابری، کتاب سفربرگذشتنی در هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده و کتاب سفر دیدار در دهمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.ایزه ترویج علم به برنده جایزه جلال اهدا شد

جایزه ترویج علم سال ۹۷ به دکتر محمدرضا توکلی صابری اهدا شد.
بنا بر این گزارش، هیات داوران انجمن ترویج علم ایران به دلیل فعالیت‌های گسترده و پیگیر در انتشار کتاب‌های دانشگاهی، عمومی و ترویجی با هدف معرفی علم به عموم مردم و تلاش‌های مسئولانه در راه پژوهش و تحقیق درباره تاریخ علم و مبارزه با شبه‌علم، جایزه ترویج علم سال 1397 را به دکتر محمدرضا توکلی صابری اهدا کرد.
دکتر محمدرضا توکلى صابرى استاد بازنشستۀ داروسازى و شیمى پزشکى، در سال ١٣٨٢ براى اولین بار مسیر سفر ناصرخسرو را به تدریج در طى هفت سال پیموده و از مکانهایى که ناصرخسرو گذشته بود، عکس و فیلم گرفت. ایشان گزارش خود از این دیدارها را در کتاب سفر برگذشتنى نوشته است.
وی در پایان این مسیر طولانی به دیدار مزار ناصرخسرو در کوهستان‌هاى بدخشان رفته و گزارش این سفر و اولین عکس‌ها از آرامگاه ناصرخسرو را در کتاب سفر دیدار منتشر کرد.
گفتنی است، از دکتر توکلی صابری، کتاب «سفربرگذشتنی» در هفتمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر برگزیده و کتاب «سفر دیدار» در دهمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.