احمد اطراقچی گفت: آرای منتقدان در تمامی کشورهای دنیا بویژه در آمریکا و اروپا بسیار مهم و تعیین کننده است و بر روی فروش فیلمها یا انتخاب در فستیوال های مهم و کسب جایزه تاثیر زیادی دارد.

احمد اطراقچی نویسنده و کارگردان مشترک فیلم سینمایی چهل و هفت با اشاره به اهمیت دیده شدن این فیلم برای او بیش از کسب جایزه توسط منتقدان و نویسندگان سینمایی به خبرنگار سینمایی موج، گفت: برای من به شخصه این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون معتقدم نظر منتقدان می تواند کمک زیادی به فیلمساز برای بهبود روند فیلمسازی اش داشته باشد. 

او درباره میزان اهمیت آرای منتقدان برای فیلمسازان افزود : طبعا ژانر ، سبک و ساختار اثر و اینکه این اثر چندمین کار فیلمساز است فاکتورهای مناسبی برای ارزیابی کار فیلمساز می توانند باشند، آرای منتقدان در تمامی کشورهای دنیا بویژه در آمریکا و اروپا بسیار مهم و تعیین کننده است و بر روی فروش فیلمها یا انتخاب در فستیوال های مهم و کسب جایزه تاثیر زیادی دارد. در ایران هم نظر منتقدان و آرای آنها برای بسیاری از فیلمسازان مهم و تاثیرگذار است، اما امیدوارم این تاثیر در آینده حرفه ای تر و تعیین کننده تر باشد که البته جشن منتقدان سینمایی در این خصوص می تواند نقش مهمی ایفا کند.

کارگردان مشترک فیلم سینمایی چهل و هفت درباره تعامل  بین فیلم سازان و منتقدان بیان داشت: برخی فیلمسازان ارتباط و تعامل بسیار خوبی با منتقدان دارند که این ارتباط می تواند کمک بسیاری به بهبود روند کاری فیلمساز و رشد حرفه ای سینما داشته باشد، هرچند این ارتباط و تعامل می تواند شکل کامل تر و حرفه ای تر داشته باشد که امیدواریم در آینده محقق شود.