سید عباس صالحی گفت:با هر فردی صحبت اولیه ما این بوده که سازمان سینمایی و این مسیر نمی خواهد 180 درجه به عقب برگردد و یا دَوَران خاصی را ایجاد نماید که در این مسیر یک نوع تزلزل خاص بوجود آید.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدیدش از محل برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالاتی پاسخ داد.

صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار سینمایی خبرگزاری موج مبنی بر اینکه حال که کمی بیش از دوسال از عمر دولت دوازدهم باقی است، بالاجبار معاون سینمایی شما که یکی از مهمترین جایگاه‌ها در وزارت ارشاد است، تغییر خواهد کرد در حالیکه برنامه‌های شروع شده نیمه تمام زیادی وجود دارد و مدیران میانی زیادی از جمله دبیران فجر در اجرایی شدن آنها در کنار شما بوده اند، شما چقدر به این برنامه ها و حفظ افراد پایبند خواهید بود و از تغییر دسته جمعی آنها در پی تغییر معاون خود، ممانعت خواهید کرد؟ گفت: به طور طبیعی در این مدت دو سال و هشت ماه باقیمانده تا پایان دولت، آنچه که مهم است نقاط قوت مسیر رفته شده تقویت بشود و ضعف هایی که احیانا وجود داشته حذف شود. این که قوت‌های موجود را از دست ندهیم مورد توجه جدی است.

وی افزود: خوشبختانه نکته ای که وجود دارد، به اعتبار چهار سالی که در وزارت ارشاد حضور داشتم و این دو سالی که در با مسئولیت جدید در خدمت دوستان هستم؛ فضا به گونه ای است و تلاش ما این است که در وزارت ارشاد به طور کلی و در سازمان سینمایی به طور خاص، به شکل جدی از قوت‌هایی که شکل گرفته است، که به تفصیل باید در فرصت مناسب در مورد آنها سخن گفت، پاسداری کنیم. به عنوان مثال روند اقتصاد سینما رو به رشد بوده، جریانی که در این دوره چهار پنج ساله در حوزه خدمات حمایتی سینما مانند بیمه و مسایل اولیه سینما گران شکل گرفته که البته خیلی با مقدورات فاصله دارد اما قدم‌های رو به جلویی بوده، ساختارهای تثبیت شده‌ای پدید آمده را در پاره ای از حوزه ها به طور جدی داشتیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه قوت ها را حتما پاسداری خواهیم کرد در عین اینکه در رفع ضعف‌ها حتما می کوشیم؛ اظهار داشت: هم ما و هم مسئول  جدید از این قوت‌ها پاسداری خواهیم کرد در اولین صحبت‌هایی که با هر فردی در این خصوص داشتیم،  همین صحبت بوده که سازمان سینمایی و این مسیر نمی خواهد که با چرخ 180 درجه ای به عقب برگردد و یا دَوَران خاصی را ایجاد نماید که در این مسیر یک نوع تزلزل خاص بوجود آید. تکامل حتما ممکن است و باید باشد؛ اما این تکامل به معنای تغییرات همه جانبه نخواهد بود.