دارسنج گفت: در جشن منتقدان به محتوا، خلاقیت و هنر بیشتر توجه می شود.

محسن دارسنج که در دوره یازدهم جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برای چهره پردازی فیلم سینمایی ماجرای نیمروز موفق به دریافت تندیس شد، جایزه منتقدان را از معتبر ترین جایزه ها دانست که نظر جمعی کارشناسانی در آن اعمال می شود که  کوچکترین مسئله ای  از چشم آن ها پنهان نمی ماند و بحث سلیقه و لابی را منتفی می کند. 

او درباره اعتماد سینماگران به آرای منتقدان اظهار داشت: چون اهالی سینما   در جریان چند و چون جشنواره های مختلف هستند، به همین دلیل به آرای منتقدان اعتماد بیشتری دارند. 

دارسنج افزود: فکر می کنم منتقدین محترم باید فیلمهایی که با بودجههای دولتی و میلیاردی ساخته می شود را با فیلمهای بخش خصوصی که با چند صد میلیون ساخته می شود با هم مقایسه نکنند، چون مسلما فیلم ساخته شده با آن بودجه و متریال ها و امکانات قابل قیاس با فیلم خصوصی نیست و صرفا پول بدون خلاقیت یا هنر  شخصی افراد کیفیت فیلم را بالا برده است.

دارسنج بیان داشت: یکی از بزرگترین ویژگی های این جشن صادق بودن آراء است و به کار بدون در نظر گرفتن نام توجه می شود و مهمترین ویژگی آن لابی نکردن در آرا و جایگاه این جشن در رتبه اول است. او عنوان داشت:اگر تعاملی میان سینماگران و منتقدان وجود داشته باشد مسلما در کیفیت اثر موثر است، ولی متاسفانه کمتر این تعامل را می بینیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: این که نگاه منتقدین با نگاه کل جشنواره ها به آثار سینمایی متفاوت است و این که بیشتر به محتوا، خلاقیت و هنر توجه می شود جای تشکر و قدردانی دارد.