پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان با هدف افزایش آگاهی سلامت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان و به منظور بازآفرینی و ارائه موثر موضوعات روان‌شناختی و با مجور وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی به دلیل رعایت کردن استانداردهای برگزاری یک جشنواره بین المللی مطابق با استانداردها و قواعد و قوانین این نهاد به پنجمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان مجوز و امتیاز فیاپ تقدیم کرد.

در چهارمین دوره این جشنواره که سال گذشته برگزار شد ۱۶ هزار عکس از ۷۵ کشور دنیا ارسال و در معرض داوری قرار گرفت.

در ایران تنها جشنواره بین المللی عکس خیام مجوز فیاپ دارد و به عنوان یکی از  با توجه به اهداف برنامه کشوری سلامت روان و همچنین نظر به اینکه برنامه ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اختلال مصرف مواد، عنوان دوازدهمین برنامه از پروژه ملی طرح تحول نظام سلامت است وهمچنین اهمیت ارتقای سواد سلامت روان مردم که در نهایت منجر به بهبود وضعیت فعلی سلامت روان خواهد شد و عوامل خطر سلامت روان بواسطه ارتقاء آگاهی مردم در این زمینه کاهش خواهد یافت،  لازم است با در نظرگرفتن کلیه بخش های توسعه و جلب همکاری آنها و خصوصاً باتوجه به مرتبط بودن بخش فرهنگ و نقش انکارناپذیر هنر در گسترش همدلی و جذب افکار عمومی این حرکت تلفیقی در بخش سلامت و هنر از سال 89 در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان آغاز شد و تا سال 96 در چهار دوره تکرار شده است.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان به دبیری محمد رضا صائینی با هدف افزایش آگاهی سلامت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان و به منظور بازآفرینی و ارائه موثر موضوعات روان‌شناختی، توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنرعکاسی (فیاپ) در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.