آخرین مهلت ارسال اثر در 2 بخش تولیدات و بر گزیدگان تئاترخیابانی تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷ اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، آخرین مهلت ارسال اثر در بخش تئاترخیابانی شامل دو گروه تولیدات تازه و برگزیدگان جشنواره ها، ۱۵ آبان ۱۳۹۷ اعلام شده است.

 آثار متقاضی در بخش «تئاتر خیابانی» و در گروه «تولیدات تازه» ضروری است صرفا برای اجرا در جشنواره‌ سی وهفتم تولید شده و پیش از این هیچ اجرای عمومی یا جشنواره‌ای نداشته باشند.

 در این بخش و در گروه «برگزیدگان جشنواره ها»، دبیرخانه پذیرای آثاری خواهد بود که از سوی دبیرخانه‌ جشنواره‌ مربوطه معرفی شده باشند.

ضروری است تمام متقاضیان بخش «تئاتر خیابانی» در سایت جشنواره ثبت نام و فیلم اثر خود را تا پایان روز ۱۵ آبان ۱۳۹۷ به دبیرخانه‌ جشنواره به صورت حضوری یا پستی ارائه کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند که در سایت جشنواره فقط فرم ویژه‌ی همه‌ی متقاضیان را تکمیل و در انتها بخش خیابانی را انتخاب کنند.

گفتنی است؛ سی و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادربرهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.