جشنواره بین‌ المللی فیلم کوتاه باکو با پوستری از تصویر انار که سمبل کشور آذربایجان است، برگزار می‌شود که طراحی آن را حمیدرضا بیدقی طراح ایرانی برعهده داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه باکو با پوستری از تصویر انارکه سمبل کشور آذربایجان است در جشنواره فیلم کوتاه آذربایجان/ باکو ۱۴ تا ۱۷ نوامبر ۲۳ تا ۲۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود که از ۴۷ کشور ۴۶۰ فیلم به این جشنواره ارسال شده است.

برای برپایی جشنواره ۱۰۰ فیلم از ۳۰ کشور تا سقف ۳۵ دقیقه پذیرفته شده که نمایش برای عموم رایگان است.

 جشنواره فیلم کوتاه باکو با پوستری از تصویر انار که سمبل کشور آذربایجان است، برگزار می‌شود که طراحی آن را حمیدرضا بیدقی طراح ایرانی برعهده داشته است.

در این پوستر سایه دوربین به گذر سریع زمان و نیز کوتاهی فیلم‌ها اشاره دارد، چون سایه همیشه روی هیچ چیز ثابت نمی‌ماند و از آن سریع عبور می‌کند. در عین حال که انار جای حلقه‌های فیلم قرار گرفته است.حمیدرضا بیدقی طراحی پوستر جشنواره‌ی جهانی فجر و فیلم‌ های سینمایی را برعهده داشته است.