فلسفه فیلم یا فلسفه سینما؟ سوالی است که در شب سینمایی «شب های هنر» به آن پاسخ داده می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، در شب سینمایی برنامه شب های هنر که مسعود فراستی اجرای آن را بر عهده دارد، چهارشنبه شب ارتباط فلسفه و سینما با حضور محمد مهدی ناظمی قره باغ مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر  می پردازد.

آیا این دو مقوله را باید منفصل از یکدیگر بررسی و تعریف کرد یا یکی را زیر شاخه دیگر مبحث دانست؟ آیا پرداخت به فلسفه فیلم نمی‌تواند زیر مجموعه فلسفیدن در باب سینما باشد؟ از جمله سوالاتی است که در این گفتگو به آنها پاسخ داده می شود.

نظریه های گوناگونی پیرامون فیلم و سینما از آغاز تا دوران معاصر در دست است که می توان آن را به دو دسته کلاسیک و پسا‌کلاسیک تقسیم کرد. اغلب نظریاتی که در باب وجود مسائلی چون ذهنیت، عینیت، فرم، تصویر، بازنمایی و علیت در تصویر سینمایی بررسی می شود به نظریات فیلم در دوران کلاسیک باز می‌گردد. دورانی که بیش از هر چیز فیلم را مد نظر خود قرار داده بود و به تصویر و مولف در آن و سپس مخاطبش می اندیشید. در دوران پسا‌کلاسیک اما فلاسفه از یک لانگ‌شات سخن به میان آوردند، لانگ‌شاتی به نام سینما. فلاسفه درباره مشابهت‌های فلسفه و سینما می گویند که بن مایه هر دو اندیشه است و نیز آن را ابزاری کارآمد برای اندیشیدن و اندیشه کردن فرض و بر روی آن بحث می‌کنند.

با این توصیف نگاه فلسفه به فیلم با نگاه فلسفی به سینما متفاوت می نماید و فیلم بیشتر به سمت و سوی‌ زیبایی‌شناسی پیش می رود و در سوی دیگر فلسفه سینما به خود پدیده می اندیشد و آن را ابزار اندیشه می‌داند.

برای برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، ساعت 23 مخاطب شب سینمای شب هاب هنر به تهیه کنندگی سلمان وکیلی باشید.

شب های هنر محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.