انتخابات هیات مدیره انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر در عصر روز شنبه ۲۸ مهرماه در خانه تئاتر، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در مجمع عمومی انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر در روز شنبه ۲۸ مهرماه با حضور اعضای انجمن پوستر برگزار شد و در این مراسم شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر و مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر نیز حضور داشتند.

در این جلسه شهرام گیل آبادی و ابراهیم حقیقی سخنان کوتاهی درباره لزوم فعالیت انجمن پوستر و برنامه‌های آتی آن در جهت بهبود شرایط طراحی پوستر ایراد کردند.

سپس انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن برگزار شد که در نتیجه آن، آرش تنهایی، ابراهیم حقیقی و یحیی پاکدل به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مهدی فاتحی و پریسا فلاح زاده به عنوان ۲ عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین کارنگ طیاری به عنوان بازرس اصلی و محمد صادق زرجویان به عنوان بازرس علی البدل این انجمن برگزیده شدند.