محمد شهبا مترجم، منتقد و استاد دانشگاه مهمان مسعود فراستی در دومین شب سینمایی شب های هنر می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، در اولین قسمت از شب سینمایی شب های هنر، فرم و تکنیک در سینما با حضور سید ناصر هاشم زاده محقق، نویسنده و فیلمنامه نویس و جاناتان رُزنبام منتقد سینما مورد بررسی قرار گرفت و امشب 25 مهر ماه مسعود فراستی در دومین قسمت از شب سینما، ادامه موضوع را با محمد شهبا مترجم، منتقد و استاد دانشگاه پیگیری می کند.

درباره نقد و لذت آن تقریبا تمام منتقدان بزرگ جهان هم نظر هستند اما با این حال هر کدام این لذت را به صورتی فردی تعریف می کنند و در سوی دیگر این لذت را با مفاهیم و چینش خاص خود بروز می دهند.

برخی لذت نقد را با نوشتن توصیفی / تاریخی درباره فیلم تقلیل می دهند، نوشتنی که همراه با علاقه و عشق فردی نسبت به اثر یا مولف است؛ این دسته می کوشند تا علاقه به سینما را در لذت خود تعریف کنند.

منتقد در میان اثر و مخاطب می ایستد و متن خود را رو به مخاطب اثر می نویسد و با او درباره یک چگونگی مهم سخن می گوید. چگونگی اثر هنری بودن و یا لذت بردن از آن و به دریافت حسی رسیدن؛ منتقد به عنوان یک مترجم یا اخلال گر می کوشد تا لذت زیبایی شناسانه را با مخاطب در میان بگذارد و آن را انتقال دهد. مخاطبی که تصمیم گرفته است در تجربه این لذت با او شریک شود.

برای آشنایی بیشتر با مفاهیم تخصصی سینما و نقد در فضای آن، ساعت 23 مخاطب شب سینمای «شب هاب هنر» به تهیه کنندگی سلمان وکیلی باشید.