امیرحسین حریری کاشانی به عنوان رییس مرکز تئاتر مولوی با حکم مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران بر سمت خود باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، با صدور حکمی از سوی محمدعلی زارع مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، امیرحسین حریری کاشانی در سمت رییس مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران، باقی ماند.

در بخشی از این حکم آمده است: «با توجه به توان تخصصی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، مسئولیت شما به عنوان مدیر مرکز تئاتر مولوی به مدت ۲ سال تمدید می شود. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته با برنامه ریزی و تلاش در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله و تقویت نقش آفرینی هر چه بیشتر مرکز تئاتر مولوی در توسعه فرهنگی دانشگاه موفق و موید باشید.»

حریری کاشانی دانش آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر و دانشجوی مقطع دکتری پژوهش هنر است. همچنین در سوابق وی مسئولیت های مختلف فرهنگی و هنری و نیز کارگردانی چندین اثر نمایشی به چشم می خورد.