در نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی دبیر بخش­ مسابقه­ نمایش­نامه ­نویسی و نمایشنامه­ خوانی و مسئول دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره­ تئاتر اکبر رادی، در پی حکمی از سوی بهزاد صدیقی، دبیر نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی، دبیر بخش­ مسابقه­ نمایشنامه‌­نویسی و نمایشنامه­‌خوانی و مسئول دبیرخانه نخستین دوره­ جشنوار­ه­ تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی شد.

در این احکام جداگانه که از سوی بهزاد صدیقی دبیر این جشنواره صادرشده است مهدی میرباقری به عنوان دبیر بخش مسابقه­ نمایش­نامه­ نویسی و نمایشنا­مه خوانی و امید طیرانی بی غم به عنوان مسئول دبیرخانه این جشنواره منصوب شدند.

در متن جداگانه احکام هر یک از آنها که به امضای بهزاد صدیقی رسیده، آمده است:

فرهیخته گرامی

جناب آقای مهدی میرباقری

نظر به تجربیات ارزنده­ جناب ‌عالی در هنر نمایشنامه ­نو یسی و تئاتر و نیز کوشش ­های مستمر و مجدانه تان در این هنر، بدین وسیله جناب ­عالی به عنوان دبیر بخش مسابقه­ نمایش­نامه ­نویسی و نمایش­نامه ­خوانی نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی منصوب می ­شوید.

امید می­ رود با توجه به حضور و خدمات ارزش­مندتان در هنر تئاتر و هم­چنین ارتباطات مؤثرتان با جامعه نمایشنامه ­نویسان و هنرمندان تئاتر، همه­ تجربیات و توانایی ­های خویش را به منظور هرچه بهتر برگزارشدن نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد جشنواره ­ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت­ تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم­ بود. برای جناب­عالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.»

فرهیخته­ ی گرامی

جناب آقای امید طیرانی بی­ غم

با توجه به تجربیات و توانایی­ های جناب ‌عالی در امور برنامه­ ریزی، اجرایی و اداری تئاتر و هم­چنین ارتباطات مؤثرتان با گروه­ های تئاتری بدین وسیله جناب­عالی به عنوان مسئول دبیرخانه­ نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی منصوب می ­شوید.

امید می­ رود با توجه به حضور و خدمات ارزش­مندتان در این عرصه، همه­ تجربیات و توانایی­ های خویش را به منظور هر چه بهتر انجام شدن امور دبیرخانه نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد فعالیت ­ها ی مؤثر و مطلوبی باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت­ تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم ­بود. سربلندی و توفیق روزافزون ­تان را آرزومندم.»

نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی در شش بخش مونولوگ، نمایش­نامه نویسی، نمایشنامه خوانی، مقالات رادی شناسی، نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی، پلاس: نمایشگاه کاریکاتور با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی به دبیری بهزاد صدیقی از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.