جشنواره ادبیات سلامت داوران خود را در سه بخش داستان، نمایشنامه و فیلمنامه مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، جشنواره ادبیات سلامت داوران سه بخش داستان، نمایشنامه و فیلمنامه از سوی مدیران بخش‌ها معرفی کرد. اسامی این داوران به شرح زیر است:

داوران بخش داستان:

شمس لنگرودی، ابوتراب خسروی، احمد آرام،

داوران بخش فیلمنامه:

مجید برزگر، آرش رصافی، فرنوش صمدی،

داوران بخش نمایشنامه:

محمد رحمانیان، محمدامیر یاراحمدی، فارس باقری

گفتنی است مدیر بخش داستان این جشنواره رامبد خانلری، مدیر بخش نمایشنامه اصغر نوری و مدیر بخش فیلمنامه این جشنواره مسعود امینی‌تیرانی است و این جشنواره به دبیری بهاءالدین مرشدی برگزار می‌شود. مهلت ارسال آثار تا ۳۰مهرماه است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال آثار خود به نشانی adabiatsalamat.ir مراجعه کنند.