وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دفاع مقدس در تابلوی زنانه تصویری دگر دارد و تلخی و ترشی جنگ را ملس می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از تقریظ رهبری روی کتاب فرنگیس، در توئیتی درباره این کتاب نوشت: «فرنگیس» چون کتاب «دا» روایتی ویژه از روزهای نخست جنگ است؛ «دا» از خرمشهر و «فرنگیس» از روستایی مرزنشین از استان کرمانشاه.