دکتر معینی پور مدیرشبکه چهار سیما طی حکمی، سید احمد موسوی صمدی را به عنوان مدیر گروه اجتماعی این شبکه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مدیر شبکه چهار در حکمی سید احمد موسوی صمدی را به عنوان مدیر گروه اجتماعی این شبکه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر گروه اجتماعی شبکه چهار سیما منصوب می شوید.

گروه اجتماعی در شبکه چهار سیما حلقه مهم ارتباط بین نخبگان و عموم مردم در حوزه مسائل انضمامی اجتماعی است و بایستی با شناخت خوب مسئله های اجتماعی انضمامی در فضای زندگی عمومی و در سطح طبقات متوسط اجتماعی، نخبگان و متخصصان را با مسئله درگیر کنید.از این رهگذر می بایست برنامه های این گروه در مسیر پاسخ به پرسش های عمومی توسط نخبگان گام بردارد. بهره گیری از قالب های متنوع برنامه سازی، ایجاد شورای اندیشه ورزی برای گروه و برای هر برنامه به تفکیک، طراحی پازل مسئله ها و برنامه های گروه در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، بهره گیری از ظرفیت مراکز مطالعات اجتماعی و پایگاه های افکارسنجی، نگرش سنجی و نظرسنجی و همچنین توجه جدی به مسائل اجتماعی ایران، مطالبه دیگر از گروه اجتماعی است.

موسوی صمدی پیش از این قائم مقام مرکز بسیج امور تولیدات رسانه ای، مدیر مجتمع پژوهشی آموزشی شهید آوینی و مدیر موسسه مسیر را بر عهده داشته است.

درپایان این حکم دکتر مسعود معینی پور از زحمات و تلاش‌های اسرافیل علمداری در زمان تصدی سرپرستی گروه، تشکر و قدردانی کرد.