در اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، انتخاب و معرفی رییس، دبیر، خزانه دار و سخنگوی این انجمن انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با رای اکثریت اعضا محسن استادعلی به عنوان رییس هیات مدیره، بابک بهداد نایب رییس، مهدی اسدی خزانه دار، آرش اسحاقی دبیر و هادی معصوم‌دوست به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

پیش از این در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند که در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ برگزار شد محسن استادعلی، بابک بهداد، مهدی اسدی، آرش اسحاقی، هادی معصوم دوست به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و کامیار فاروقی به عنوان بازرس با رای مستقیم اعضای صنف انتخاب شده بودند.