یک خبرگزاری رسمی وابسته به یکی از نهادهای علمی کشور به طور ناگهانی اکثریت خبرنگاران زن خود را بیکار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ساعتی پیش خبری مبنی بر تعدیل نیرو اکثریت خبرنگاران زن این خبرگزاری به گوش رسید.

پیگیری خبرنگار رسانه خبرگزاری موج این خبر را تایید کرد؛ اما تا این لحظه دلیل این اتفاق مشخص نشده است.

خبرگزاری موج این آمادگی را دارد تا دلایل این اتفاق را از دید پرسنل تعدیل شده و مدیران این رسانه بررسی نماید.