مدیرکل اداره نمایش خانگی اعلام کرد: تا اعمال اصلاحات لازم جهت پیشگیری از سوء تعبیر در مخاطبین و اقشار مختلف جامعه اجازه نشر سریال ممنوعه داده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری؛ حسین پارسایی مدیرکل اداره نمایش خانگی درباره ادامه سریال ممنوعه و رفع مواردی که باعث ایجاد سوء تفاهم و حساسیت شده گفت: تا اعمال اصلاحات لازم جهت پیشگیری از سوء تعبیر در مخاطبین و اقشار مختلف جامعه اجازه نشر این سریال داده نخواهد شد.

سریال ممنوعه

وی همچنین تاکید کرد: سریال ممنوعه با موضوع آسیب های اجتماعی سعی در نقد انحراف و نشان دادن عقوبت تعدادی از جوان ها را دارد.