جعفر گودرزی نوشت: و باید حالمان خوب باشد و به عنوان یکی از اهالی سینمای ایران کلی ذوق داشته باشیم اما متاسفانه از دور که به سینمای ایران نگاه کنیم...

جعفر گودرزی نایب رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، به مناسبت روز ملی سینما در یادداشت کوتاهی برای خبرگزاری موج نوشت:

"امروز روز ملی سینماست

و باید حالمان خوب باشد و به عنوان یکی از اهالی سینمای ایران کلی ذوق داشته باشیم اما متاسفانه از دور که به سینمای ایران نگاه کنیم؛ شهر مه‌آلود شلوغی را می‌بینیم که چند آسمانخراش دارد، چند ساختمان قدیمی شیک و تعداد زیادی ساختمان بی‌مصرف. سینمایی که این روزها به مدد رونق اقتصادی کم و بیش نفسی  می‌کشد و مثلا حال ظاهری اش خوب است ،اما از منظر تاثیرگذاری فرهنگی انگار روند مناسبی ندارد و اگر نگوییم به سمت قهقرا می‌رود دست‌کم پیشرفت چشمگیری هم در آن دیده نمی‌شود.

از دور که به سینمای ایران نگاه کنیم، شهر مه‌آلودی را می‌بینیم که مردمش همچنان منتظرند که مه تمام شود، ابرهای سترون بروند و آفتاب زیبای روشن از بلندای شهر بتابد. آرزویی که برای برآورده‌شدنش شعار کافی نیست و همه باید تلاش کنیم، همه خانواده سینمای ایران، کنار هم و بدون خودخواهی."