مسابقه یک دو صدا بعد از دهه اول محرم شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰ پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقه یک دو صدا که از تیر۹۵  شروع شده بود، امسال پنجمین فصل خود را آغاز کرده است.

بهرام ابراهیمی ،بهروز تشکر،فاطمه آل عباس از داوران فصل پنجم مسابقه یک دو صدا هستند و برنامه بعد از دهه اول محرم شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰ پخش خواهد شد.

در این فصل شرکت کنندگان  مسابقه از طریق  سایت رادیو ایران ثبت نام خود را انجام دادند که بعد از تایید، کارت ورود به آزمون را دریافت کردند ،حدود دو هزار نفر در این مسابقه ثبت نام  کردند.

گفتنی است؛ مرحله آزمون ورودی هفته گذشته برگزار شد و برای هر مسابقه سه نفر  شرکت کردند.