برندگان جایزه آکادمی سینماسینما، تندیس مهرگیاه می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی آکادمی جایزه سینماسینما، از تندیس مهرگیاه که به برندگان جایزه‌های آکادمی سینماسینما تعلق می‌گیرد، رونمایی شد.

این تندیس،  پنج برگ از مهرگیاه است که یک گیاه اساطیری ایرانی و مظهر زایش، مهر، وحدت و یگانگی است.

طراح این تندیس، محمدعلی رضایی است.

آیین پایانی نخستین دوره جایزه آکادمی سینماسینما ۱۸ شهریورماه با دبیری کیوان کثیریان و ریاست کیانوش عیاری در هتل انقلاب تهران برگزار می‌شود.