منوچهر شاهسواری گفت: راز ماندگاری سینمای ایران در این است که جز عشق به مردم چیز دیگری برای ماندگاری نداده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، منوچهر شاهسواری در مراسم بیستمین جشن سینمای ایران گفت: راز ماندگاری سینمای ایران در این است که جز عشق به مردم چیز دیگری برای ماندگاری نداده است.

وی افزود: در جهانی که هیچ تمدنی بدون تصویر قابلیت پیگیری ندارد چه ابزاری مهمتر از سینما برای این مهم وجود دارد.

مدیر عامل خانه سینما در ادامه اظهار داشت: شاید از برخی ارتباطاتی که ما داشتیم اشتباهی رخ داد که گفته شد جشن را کوچک برگزار می کنیم اما نمی توانستیم داوری و برگزیده داشته باشیم و جلسه اهدای جایزه نداشته باشیم، گرچه در این مراسم که با همکاری دوستان در تالار وحدت برگزار شده جای پنج هزار و پانصد نفر از اعضای خانه سینما خالی است و شما به نمایندگی همه آنها در اینجا حضور دارید.