عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است طرح «تابستانه کتاب» باعث شده است تا دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها کتاب های مورد نیاز خود را قیمت مناسب تهیه کنند.

سیده فاطمه ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری موج اظهار کرد: کتاب ابزاری مهم برای ارتقای فرهنگ عمومی و رشد و پیشرفت در هر جامعه ای است که باید به شکل یک ارزش در جامعه نهادینه شود. اهمیت این موضوع را تنها در دین اسلام می توان دید که معجزه اش کتاب، نام کتابش قرآن و نخستین پیام آن امر به خواندن است. لذا تبعیت از فرهنگ ارزشی و دینی نیز جایگاه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را گوشزد می کند.

وی ادامه داد: اما متأسفانه در شرایط امروز که خانواده ها با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، نخستین کالایی که از سبد خانوار حذف می شود، کالای فرهنگی همانند کتاب است که این ضربه مهلکی به پیکره دانش و فرهنگ کتابخوانی وارد می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: لذا ضروری است سیاستگذاری و برنامه ریزی ها به سمت و سویی هدایت شوند که جوانب امر برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی مهیا شود. وجود کتاب خوب و با قیمت مناسب می تواند مهم ترین امر برای تشویق مخاطبان برای مطالعه باشد که طرح «تابستانه کتاب» گامی بسیار مثبت در این راستا است که کتاب را با تخفیف مناسب در اختیار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده ها برای اوقات فراغت تابستانی قرار می دهد.

ذوالقدر عنوان کرد: کارایی و اثربخشی این طرح به دو بخش کتابفروشی ها و کتابخوان ها وابسته است. با توجه به تجارب قبلی که در طرح «عیدانه کتاب» وجود داشت کتابفروشی ها اقبال خوبی از این طرح داشته اند. اما سوی دیگر این طرح که همان کتابخوان ها و مردم عادی هستند، اطلاعات کافی ازاجرای این طرح و مزایای آن ندارند. لذا تدارک یک طرح بدون اطلاع رسانی یا با اطلاع رسانی محدود یقینا کیفیت اجرای طرح را متأثر می کند.

وی بیان کرد: بنابراین رونق کتابفروشی ها به واسطه طرح «تابستانه کتاب» وابسته به اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و به ویژه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در فضای مجازی است چرا که مردم امروز از اقبال بیشتری به فضای مجازی در مقایسه با سایر ابزارهای اطلاع رسانی دارند. اگر این اطلاع رسانی ها به صورت جامع صورت پذیرد بدون شک مردم از این طرح استقبال بیشتری خواهند کرد و آن چه که هدف اعلی برای تحقق این طرح بود به دست خواهد آمد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای بررسی میزان اثربخشی این طرح در افزایش سرانه مطالعه نیاز به یک تحقیق میدانی با جامعه آماری مردم و هم با تیراژ کتاب ها و رسیدن کتاب ها به چاپ های دوم و سوم بیشتر است. تکرار چاپ کتاب نشان دهنده افزایش سرانه مطالعه است که درخصوص برخی از کتاب های داستان و رمان ها به عینه قابل مشاهده است که انتظار داریم شروع این افزایش سرانه مطالعه در بخش های دیگر نیز رسوخ کند.