قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور می‌گوید: طراحان پرچم داران فرهنگ‌سازی مد در کشور هستند که با خلاقیت و اندیشه طراحی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: طراحان پرچم داران فرهنگ‌سازی مد در کشور هستند که با خلاقیت و اندیشه طراحی می‌کنند. حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تاکید بر تاثیرگزاری طراحان در جریان مدسازی در کشور گفت: طراحان در حقیقت پرچم داران فرهنگ سازی مد در کشور هستند که با ذوق، خلاقیت، اندیشه و فکر بر روی کاغذ طرح می‌کشند و در نهایت تبدیل به محصول می‌شود.

قبادی با اشاره به برگزاری گسترده رویدادهای مهم در حوزه مد و لباس در سالهای اخیر ادامه داد: بیش از 400 موسسه مد و لباس به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و بیش از 300 موسسه فرهنگی و هنری در قالب تک منظوره مد و لباس فعالیت دارند.

وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به بحث آموزش و بالا بردن استانداردهای حوزه پوشاک برای رقابت، بیان کرد: ساختار مناسبی برای مد و لباس کشور برنامه ریزی شده است و برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده باید دلسوزانه و با هم افزایی گام برداریم.