نمایشگاه آب با در نظر گرفتن بحران کم آبی و خشکسالی آثاری در قالب‌های: فتوآرت، ویدئو، چیدمان، صدا، چاپ دستی و نقاشی در گالری لاله برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، آب در ایران براساس باورها و اعتقادات مردم همچون کیمیا مقام ویژه‌ای داشت و حیات انسانی و پیدایش جوامع در مجاورت آب‌ها بوده است. آب در طول تاریخ، احترام و جایگاه خاصی داشته است. حیات تمدن‌ها در اطراف آب‌ها به گسترش کشاورزی، بازرگانی، معماری، حمل و نقل و ... انجامیده است.

تغییرات آب و هوای جهان در قرن اخیر که منجر به افزایش دما، کاهش میزان بارش‌های جوی و بروز خشکسالی‌های زیادی به ویژه در ایران شده است، می‌رود تا بحران‌های جدی آبی و زیست محیطی را رقم زند. امروزه مشکلاتی پیش روی ما قرار دارد که ناشی از مصرف بی رویه و نادرست منابع آب است. برای گذار از این بحران، تلاش های تمام افراد جامعه برای کاهش میزان آلودگی آب و مصرف بهینه آن بسیار پر اهمیت و ضروری می‌باشد.

از این رو نگارخانه لاله با هدف توجه به نقش حیاتی آب و بحران‌های ناشی از آن، نمایشگاه آب را برگزار می‌نماید. این نمایشگاه حاوی آثاری در قالب‌های: فتوآرت، ویدئو، چیدمان، صدا، چاپ دستی و نقاشی از 16 هنرمند معاصر است و سعی دارد تا مسئولیت و مشارکت اجتماعی هنرمندان را در رویارویی با بحران‌های زیست محیطی به اشتراک گذارد. هنرمندان در آثار خود، با نگاهی متنوع، بحران کم آبی وخشکسالی را با رویکردی مفهومی به چالش کشیده‌اند.

آثار این نمایشگاه به انتخاب جلال الدین مشمولی گردآوری شده و هنرمندان شرکت کننده به شرح ذیل است: کوروش ادیم، مهدی مقیم نژاد، مجید کورنگ بهشتی، اسماعیل قنبری، امیرعلیمی، محمود مکتبی،حمیدرضا قیاسی،امیدهاشمی، هوفرحقیقی، سیاوش امیری راد، فرزانه فاضلی، فاطمه شفیعی، فرانک فریدونی، محمد حبیبی، شایگان ادیم.

نمایشگاه آب روز جمعه 26 مردادماه 1397 ساعت 16 تا 20 در گالری لاله گشایش می‌یابد و برای بازدید تا 18شهریور به جز ایام تعطیل از ساعت 9تا13 و 14تا 19و روزهای پنجشنبه تا ساعت 13ادامه خواهد یافت.