جدول فروش اکران فیلم‌های سینمایی طی مدت اکران و طول هفته گذشته اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آمار فروش فیلم‌های سینمایی طی هفته گذشته و همچنین تمام طول اکران‌شان به شرح ذیل است.

هزارپا / 139 سالن/ 30 روز/ 18 میلیارد و 50 میلیون تومان

تگزاس/ 79 سالن/ 107 روز/ 14 میلیارد و 100 میلیون تومان

خجالت نکش/ 28 سالن/ 93 روز/ 4 میلیارد و 660 میلیون تومان

دشمن زن/ 78 سالن/ 51 روز/ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان

دلم میخواد/ 23 سالن/ 51 روز/ 1 میلیارد و 700 میلیون تومان

دارکوب/ 77 سالن/ 37 روز/ 1 میلیارد و 550 میلیون تومان

خاله قورباغه/ 107 سالن/ 37 روز/ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان

به وقت خماری/ 64 سالن/ 37 روز/ 1 میلیارد و 100 میلیون تومان

من دیوانه نیستم/ 40 سالن/ 9 روز/ 160 میلیون تومان

دم سرخ‌ها/ 44 سالن/ 2 روز/ 115 میلیون تومان