طرح ارائه شده علی سماکوش از استان مازندران با نظر هیئت داوران برای نشان شهرک سینمایی ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیئت داوران این رقابت هنری پس از بررسی آثار ارائه شده، طرح ارائه شده آقای علی سماکوش از استان مازندران را شایسته دانست و برای نشان شهرک سینمایی ایران انتخاب کرد. بر اساس رای و نظر هیئت داوران، این نشانه با بهره گیری از شاخصه‌های معماری ایرانی - اسلامی، هویت اعتقادی و اقلیمی کشورمان را القا می‌کند و کارکرد شهرک‌های تلویزیونی – سینمایی ایران را در تولید برنامه‌های نمایشی نشان می‌دهد.

با توجه به این که شهرک‌های تلویزیونی – سینمایی ایران نماد سازمان صدا و سیما در سطح بین المللی هستند، این خصوصیت، امتیاز ویژه‌ای در طراحی این نشانه، محسوب می‌شود.

این طرح از میان ۱۲۶۱ اثر ارسالی از ۵۳۹ هنرمند از سراسر کشور انتخاب شده است.

همچنین هیات داوان ضمن قدردانی از همه شرکت کنندگان، هشت نشان دیگر را که طراحان آن کوشیده بودند تا اثر خود را به شاخصه‌های مندرج در فراخوان نزدیک کنند، شایسته سپاس دانست که اسامی آنان اعلام شده است.

حمیده سلیمان از اصفهان، معصومه مصلح از بابل، امیرحسام رنجبری از تهران، حسن عباسی پرزاد از همدان، رضا جهان دیده از اردبیل، حسین کریمی سراج از کرمان، محمد محسن طاهر پور از تهران و فاطمه آقاآتابلی از استان گلستان هنرمندانی هستند که آثارشان شایسته قدردانی شمرده شده است.