مسابقه دستپخت برنامه ای جذاب در قسمت آشپزی می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، زمان پخش مسابقه ی دستپخت در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و در ساعت 19/30 می باشد.

این مسابقه اولین مسابقه بین المللی در رسانه ملی است که با هدف برگزاری رقابت آشپزی بین سرآشپزان حرفه ای انجام می شود. در هر مسابقه سه نفر به عنوان داور حضور دارند که همگی فارغ التحصیل مدارس آشپزی بین المللی و اروپایی هستند. فرانسوا حسین، کامران سروش، الهه سلامی و معین معینی داوران مسابقه دستپخت را تشکیل می دهند. در هر بخش از مسابقه ۹ نفر در مدت دو هفته با یکدیگر رقابت می کنند و نفر برنده در پایان انتخاب می شود.