فهرست مدارک تحصیلی تمامی معاونان، مشاوران، مدیران حوزه ستادی و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی استان ها، برای اولین بار از سوی این وزارتخانه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ فهرست مدارک تحصیلی تمامی معاونان، مشاوران، مدیران حوزه ستادی و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی استان ها، برای اولین بار از سوی این وزارتخانه منتشر شد.

جدول اسامی معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منضم به مدارک تحصیلی آن ها به شرح زیر است:

مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

استخدام

استان

عنوان پست

تاریخ انتصاب

١

محمد

محمدپور

کارشناسی ارشد

رسمی

آذربایجان شرقی

مدیرکل

٩٥/٠٢/١٨

٢

ناصر

خدایاری

دکترای تخصصی Phd

رسمی

آذربایجان غربی

مدیر کل

٩٧/٠٢/١٨

٣

ناصر

اسحاقی

کارشناسی ارشد

رسمی

اردبیل

مدیرکل

٩٢/١٢/١٨

٤

محمد علی

انصاری

کارشناسی ارشد

رسمی

اصفهان

مدیرکل

٩٦/١٠/٠٥

٥

ناصر

مقدم

کارشناسی ارشد

رسمی

البرز

مدیرکل

٩٦/١٢/٢١

٦

عمران

خودآموز

کارشناسی ارشد

رسمی

ایلام

مدیرکل

٩٦/١٢/٠١

٧

حمیده

ماحوزی

کارشناسی ارشد

رسمی

بوشهر

مدیرکل

٩٣/٠١/٣١

٨

احد

جاودانی

کارشناسی ارشد

رسمی

تهران

مدیرکل

٢٦/٤/٩٧

٩

جواد

کارگران دهکردی

کارشناسی ارشد

رسمی

چهار محال و بختیاری

مدیرکل

٩٣/٠٢/٣٠

١٠

حسین

فرخنده

کارشناسی ارشد

رسمی

خراسان شمالی

مدیرکل

٩٥/٠٧/٠٤

١١

جعفر

مروارید

دکترای تخصصی Phd

رسمی

خراسان رضوی

مدیرکل

٩٧/٣/١٢

١٢

ناصر

نبی­زاده

کارشناسی ارشد

رسمی

خراسان جنوبی

مدیرکل

٩٣/٠٥/١٤

١٣

محمد

جوروند

کارشناسی ارشد

رسمی

خوزستان

مدیرکل

٩٥/٠٧/١٩

١٤

فاطمه

کرباسی

کارشناسی ارشد

رسمی

زنجان

مدیرکل

٩٦/١٢/٢١

١٥

محمد رضا

سوقندی

کارشناسی ارشد

رسمی

سمنان

مدیرکل

٩٠/٠٩/١٩

١٦

حسین

مسگرانی

حوزوی سطح ٢

لیسانس

رسمی

سیستان و بلوچستان

مدیرکل

٩٤/٠٥/٠٦

١٧

صابر

سهرابی

کارشناسی

رسمی

فارس

مدیرکل

٩٧/٢/٢٧

١٨

اکبر

اسکندری نژاد

کارشناسی ارشد

قرارداد  *

قزوین

مدیرکل

٩٦/٠١/٠٥

١٩

سید موسی

حسینی کاشانی

کارشناسی ارشد

رسمی

قم

مدیرکل

٩٥/١١/٢٤

٢٠

محمدرضا

علی زاده احمدآبادی

کارشناسی ارشد

رسمی

کرمان

مدیرکل

٩٤/٠٦/٢٤

٢١

حسین

اسحاقی

کارشناسی

قرارداد 

کار معین

جنوب کرمان

مدیرکل

٩٦/٠١/٠١

٢٢

جلال

قلعه شاخانی

کارشناسی ارشد

رسمی

کردستان

مدیرکل

٩٦/٠٨/١٥

٢٣

رحیم

جعفری

کارشناسی ارشد

رسمی

کرمانشاه

مدیرکل

٩٥/١٢/١٧

٢٤

رضا

دهبانی پور

دکترای تخصصی Phd

رسمی

کهکیلویه و بویر احمد

مدیرکل

٩٤/٠١/٠١

٢٥

عادله

کشمیری

کارشناسی ارشد

رسمی

گلستان

مدیرکل

٩٧/٣/٣٠

٢٦

فیروز

فاضلی

دکترای تخصصی Phd

هیات علمی

دانشگاه گیلان

گیلان

مدیرکل

٩٦/٠٢/٣١

٢٧

حمید رضا

حنان

سطح ٣ حوزوی

( کارشناسی ارشد)

قرارداد

کار معین

لرستان

مدیرکل

٩٦/٠١/٠١

٢٨

محمود

شالویی

کارشناسی ارشد

رسمی

مازندران

مدیرکل

٩٤/٠١/١٦

٢٩

محسن

شریفی

کارشناسی ارشد

رسمی

مرکزی

مدیرکل

٩٦/٠٦/٠٧

٣٠

علیرضا

درویش نژاد

معادل دکتری

رسمی

همدان

مدیرکل

٩٣/٠٩/٠١

٣١

مجید

جوادیان زاده

کارشناسی ارشد

رسمی

یزد

مدیرکل

٩٦/١٢/٢٢

٣٢

علیرضا

کمساری

کارشناسی

رسمی

منطقه آزاد قشم

مدیرکل

٦/١٠/٩٦

٣٣

همایون

قنواتی

کارشناسی

رسمی

منطقه آزاد اروند

مدیرکل

٣٠/٢/٩٣

٣٤

علی

بندرعباسی غلامی

کارشناسی

رسمی

هرمزگان

سرپرست

٢٧/٤/٩٧

 

*

قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٣٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

 

 

مدیران مأمور ستاد وزارت فرهنگ به مؤسسات وابسته

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام واحد سازمانی فعلی

عنوان پست

استخدام

تحصیلات

١

قادر

آشنا

مؤسسه آموزش عالی علمی و کاربردی

رئیس مؤسسه آموزش علمی کابردی فرهنگ و هنر

رسمی

کارشناسی ارشد

٢

علی اکبر

صفی پور

بنیاد رودکی

مدیرعامل بنیاد رودکی

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٣

علیرضا

تابش

بنیاد سینمایی فارابی

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

رسمی

کارشناسی ارشد

٤

نیکنام

حسینی پور سی سخت

مؤسسه خانه کتاب

مدیرعامل خانه کتاب

رسمی

کارشناسی ارشد

 

 

 

مدیران کل و همتراز ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام واحد سازمانی فعلی

عنوان پست

استخدام

تحصیلات

تاریخ انتصاب

١

حسین

انتظامی

حوزه وزیر

دستیار ارشد

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١/١١/٩٦

٢

محمدمهدی

احمدی

حوزه وزیر

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٢٢/٦/٩٦

٣

عبدالهادی

فقهی زاده

معاونت قرآن و عترت

معاون وزیر

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٧/٨/٩٦

٤

محسن

جوادی

معاونت امور فرهنگی

معاون وزیر

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٧/٨/٩٦

٥

محمد

سلطانی فر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

معاون وزیر

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٥/١٠/٩٦

٦

سید محمد مجتبی

حسینی

معاونت امور هنری

معاون وزیر

قراردادی

کارشناسی

١٩/٩/٩٦

٧

علی اصغر

کاراندیش

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون وزیر

رسمی

کارشناسی ارشد

٤/٦/٩٦

٨

سید هادی

حسینی

معاون حقوقی، امور مجلس و استانها

معاون وزیر

قراردادی

کارشناسی ارشد

٢٩/١٠/٩٦

٩

محمدمهدی

حیدریان

سازمان سینمایی

معاون وزیر و رییس سازمان

رسمی

کارشناسی

١٧/١٢/٩٥

١٠

محمدرضا

موالی زاده

شورای فرهنگ عمومی

دبیر

رسمی

دکترا (پزشک)

٢١/٤/٩٦

١١

مهدی

محمدی

حوزه وزیر

مشاور امور هنری

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٦/٧/٩٦

١٢

حبیب رضا

ارزانی

حوزه وزیر

مشاورامورحقوقی

رسمی

حوزوی سطح ٤

٢٦/٧/٩٦

١٣

محمدرضا

حشمتی

حوزه وزیر

مشاور برنامه ریزی در امور قرآن و عترت (ع)

رسمی

کارشناسی

٧/٨/٩٦

١٤

حمیدرضا

ارباب سلیمانی فینی

حوزه وزیر

مشاور توسعه فعالیتهای اسلامی

رسمی

(کفایتین) حوزوی

١/٣/٨٥

١٥

مرضیه

مرآت نیا

حوزه وزیر

مشاور امور زنان وخانواده

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٧/٩٦

١٦

پروین

داداندیش

حوزه وزیر

مشاور در امور اجتماعی

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٢٥/٩/٩٦

١٧

قاسم

خورشیدی

مرکزحراست

رییس مرکز

قراردادی

کارشناسی

٢٩/٧/٩٦

١٨

مظاهر

برادران وامرزانی

دفترمدیریت عملکرد

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٨/٩/٩٦

١٩

علی آقا

هاشمی

دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

رییس دبیرخانه

رسمی

کارشناسی ارشد

١/٦/٩٦

٢٠

غلامرضا

نجاتی

دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

مدیر هسته گزینش

پیمانی

حوزوی سطح ٢

٣/٣/٩٦

٢١

سیدمرتضی

موسویان

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی

رییس مرکز

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٢٨/٥/٩٣

٢٢

عبدالرضا

سهرابی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

رییس دبیرخانه

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١١/٩٦

 

٢٣

محمد مهدی

عزیززاده

دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی

رئیس دبیرخانه

قراردادی

کارشناسی

١/١/٩٦

٢٤

اصغر

امیرنیا

دفتر تبلیغ ،ترویج و توسعه فعالیتهای قرآن و عترت(ع)

مدیر کل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٦/٩٤

٢٥

محمدعلی

خسروی

دفتر برنامه ریزی،آموزش و توسعه مشارکتهای امور قرآن و عترت(ع)

مدیر کل

رسمی

سطح ٤ حوزوی

٢٩/٩/٩٤

٢٦

علی

ملانوری

اداره کل ارتباطات،هماهنگی و ساماندهی قرآن و عترت

مدیر کل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٦/٩٤

٢٧

محمد جواد

مرادی نیا

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١٣/١٠/٩٦

٢٨

مهرزاد

دانش

دفتر امور چاپ ونشر

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٧/٩٦

٢٩

علی آقا

فریدونی

اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٤/٩/٩٣

٣٠

سیدعلی اصغر

سید آبادی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

مدیر کل

قراردادی

کارشناسی

٢٨/١٢/٩٣

٣١

سید محمدرضا

دربندی

اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٣/١١/٩٦

٣٢

محمد

حیدری

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١٢/٤/٩٥

٣٣

علیرضا

شیروی

اداره کل مطبوعات و رسانه­های خارجی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٣/١١/٩٦

٣٤

حمید

ضیایی پرور

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای رسانه ای

مدیر کل

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٩/١٢/٩٦

٣٥

علی

ترابی

دفترامورموسیقی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٧/١٢/٩٦

٣٦

شهرام

کرمی

حوزه اداره کل هنرهای نمایشی

مدیرکل

رسمی

درجه یک هنری

٢٦/١٢/٩٦

٣٧

محمد

الهیاری فومنی

دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری

مدیرکل

پیمانی

کارشناسی ارشد

١/٢/٩٧

٣٨

لادن

حیدری

دفتر حقوقی و مالکیت معنوی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١١/٩٢

٣٩

سیدعلی

حسینی

دفتر امور مجلس

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢١/٩/٩٦

٤٠

علی

غیاثی ندوشن

دفتر هماهنگی امور استانها

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١/٨/٩٦

٤١

محمد

فقیه

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

ذیحساب و مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١٤/١١/٩٦

٤٢

سیده راحله

میرمحمدعلی رودکی

دفتر برنامه و بودجه

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

٢٥/٥/٩٤

٤٣

سید سعید

سرابی

دفتر نوسازی و تحول اداری

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٤/٥/٩٦

٤٤

قاسم

خسروی

اداره کل امور اداری و منابع انسانی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

٤/٥/٩٦

٤٥

حسین

سیفی مرزان

اداره کل پشتیبانی ، رفاهی و خدمات فنی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

١/١٠/٩٢

٤٦

همایون

امیرزاده

روابط عمومی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع­رسانی

رسمی

کارشناسی ارشد

٣٠/٤/٩٧

 

 

٤٧

رمضانعلی

حیدری خلیلی

سازمان سینمایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

رسمی

کارشناسی ارشد

١٢/١٢/٩٤

٤٨

ابراهیم

داروغه­زاده زواره

سازمان سینمایی

معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی

مأمور(صدا و سیما)

دکترا(پزشک)

٢٣/٣/٩٦

٤٩

محمود

اربابی

سازمان سینمایی

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سرپرست دفتر جشنواره­ها و همکاریها­ی بین­الملل

مأمور (صدا و سیما)

دکترای تخصصی Phd

٢٣/٣/٩٦

٥٠

سعید

رجبی فروتن

سازمان سینمایی

مدیرکل حوزه ریاست

رسمی

کارشناسی ارشد

٧/١١/٩٦

٥١

محمدرضا

فرجی خالدی

سازمان سینمایی

مدیرکل دفتر سینمای حرفه­ای

رسمی

کارشناسی

١/١٠/٩٣

٥٢

منصور

پارسایی

سازمان سینمایی

مدیرکل دفتر نمایش خانگی مستند و کوتاه

مأمور( حوزه هنری)

درجه یک هنری

١/٥/٩٦

٥٣

بهمن

حبشی نرج­آباد

سازمان سینمایی

مدیرکل نظارت بر مراکز مشاغل و مجامع

رسمی

کارشناسی

٥/٥/٩٠

٥٤

محمدحسین

فرج

سازمان سینمایی

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی

رسمی

درجه یک هنری

١٨/٢/٩٥

٥٥

علیرضا

صدرالدینی احمدیانی

سازمان سینمایی

مدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینمایی

پیمانی

کارشناسی ارشد

١٨/٢/٩٥

٥٦

پرویز

شیرمحمدی

سازمان سینمایی

مدیرکل امور اداری و پشتیبانی

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١/٩٧

٥٧

ابوالفضل

مردانلو

سازمان سینمایی

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١/٩٧

٥٨

سیدمحمدصادق

موسوی خوانساری

سازمان سینمایی

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران

پیمانی

کارشناسی ارشد

١٥/١٢/٩٦

٥٩

سیدمحمد مهدی

طباطبایی­نژاد

سازمان سینمایی

مدیرعامل مرکز گسترش و مستند سینمایی تجربی

مأمور( صدا و سیما)

کارشناسی ارشد

٢٣/٦/٩٢

٦٠

مجید

مسچی

سازمان سینمایی

مدیرعامل موسسه سینماشهر

رسمی

کارشناسی

١/١/٨٤

٦١

مهدی

یزدانی

سازمان سینمایی

مدیرعامل موسسه رسانه­های تصویری

بازنشسته(کارمند موسسه)

کارشناسی ارشد

٢٣/٣/٩٦

٦٢

علیرضا

قاسم­خان

سازمان سینمایی

مدیرعامل موزه سینما

رسمی( صدا و سیما)

دکترای تخصصی Phd

٦/٨/٩٦

٦٣

علیرضا

گل­محمدی

سازمان سینمایی

سرپرست ذیحسابی و مدیرکل امور مالی

رسمی

کارشناسی ارشد

٩١

٦٤

سیدروح­اله

حسینی

سازمان سینمایی

مدیرعامل مدرسه ملی سینما

رسمی(هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکترای تخصصی Phd

٢٤/١٢/٩٤