غلامرضا میرحسینی با حکم حمید شاه آبادی معاون صدا به عنوان سرپرست رادیو ورزش انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  غلامرضا میرحسینی با حکم حمید شاه آبادی معاون صدا در جدیدترین تغییر مدیریت در شبکه های رادیویی به عنوان سرپرست رادیو ورزش انتخاب شد.

پیش از این حمید قاسمی مدیر رادیو ورزش بود.

غلامرضا میرحسینی پیش از این مدیر شبکه سه سیما بوده است. وی همچنین در زمینه ورزش نیز فعالیت داشته و در زمینه کاراته، فوتبال و هندبال کار کرده است.