آمار فروش فیلم های سینمایی تا ابتدای جمعه ۲۵ خرداد 1397 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، فیلم سینمایی مصادره که رقم فروش ۱۶ میلیارد را رد کرده است و همچنان صدر نشین است بعد از آن فیلم‌های «لاتاری» و «به وقت شام» قرار گرفته اند.

«لونه زنبور» از کمدی‌های بازمانده از اکران اول نوروز فروش خود را از 9.5 میلیارد گذراند و کمدی «تکزاس» پرفروش ترین فیلم اکران دوم نوروز هم فروشی حدوداً به اندازه «لونه زنبور» دارد. انیمیشن «فیلشاه» به مرز فروش ۸ میلیاردی رسیده است.

در میان فیلم‌های اکران عید فطر «دلم می خواد» از  ۱۰۰ میلیون فروش عبور کرده و «دشمن زن» در مرز ۱۰۰ میلیون است. «در وجه حامل» کم فروشترین فیلم اکران عیدفطر است.

مصادره ۱۶میلیارد و ۵۰میلیون تومان (۹۳ روز)

لاتاری ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (۹۳روز)

به وقت شام ۱۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان (۹۳روز)

لونه زنبور ۹میلیارد و ۶۳۰میلیون تومان (۹۳روز)

تگزاس ۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (۵۸روز)

فیلشاه ۷میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان (۹۳روز)

عصبانی نیستم۳میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان (۴۴روز)

خجالت نکش ۲میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان (۴۴روز)

چهارراه استانبول۲میلیارد و ۵۵۰میلیون تومان (۴۴روز)

خوک ۱میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان (۴۴روز)

جشن دلتنگی ۱۹۵میلیون تومان (۴۴روز)

آن سوی ابر‌ها ۱۹۰میلیون تومان (۴۴روز)

دلم میخواد ۱۱۰میلیون تومان (۲روز)

دشمن زن ۸۰ میلیون تومان (۲روز)

ناخواسته ۷۵میلیون تومان (۲۳روز)

در وجه حامل ۱۱ میلیون تومان (۲روز)