محمد رضا فروتن به عنوان مدیر بخش سینمای سومین جشنواره فیلم سلامت معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رضا فروتن بازیگر سینمای ایران با حکم محمد کیاسالار دبیر سومین جشنواره فیلم سلامت،  به عنوان مدیر بخش فیلم‌های سینمایی این دوره از جشنواره معرفی شد.

بر اساس فراخوان منتشر شده توسط دبیرخانه جشنواره، ۵ بخش‌ِ سومین جشنواره فیلم «سلامت» را بخش فیلم‌های سینمایی، بخش فیلم‌های مستند، بخش فیلم‌های کوتاه، بخش برنامه‌های تلویزیونی و بخش دانشجویی تشکیل می‌دهد.

سومین جشنواره فیلم سلامت به دبیری محمد کیاسالار شهریور امسال برگزار خواهد شد.

محمدرضا فروتن