مدیر اجرایی نمایشگاه قرآن گفت: مبلغ خرید مردم از نمایشگاه در هفته نخست نزدیک به یک میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین صفری مدیر اجرایی نمایشگاه قرآن از فروش یک میلیاردی محصولات قرآنی در هفته نخست برپایی این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: با توجه به استقبال قابل توجه مخاطبان و بازدید مردم از نمایشگاه قرآن به ویژه بخش های فروش محصولات، تا پایان روز هفتم مبلغ خرید مردم از نمایشگاه نزدیک به یک میلیارد تومان شد که از این میزان ۷۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه های کارتخوان انجام شده است.

وی تعداد دستگاه های کارتخوان نصب شده در نمایشگاه را ۲۵۶ دستگاه عنوان کرد و افزود: این دستگاه ها در بخش های مختلف نشر مکتوب، محصولات فرهنگی، رسانه های دیجیتال و عفاف و حجاب نصب و فعال شده اند.

مدیر اجرایی نمایشگاه همچنین از افزایش ۱۵ درصدی فروش نسبت به سال گذشته در نمایشگاه قرآن خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه در نمایشگاه قرآن سال گذشته، با رشد ۱۵ درصدی فروش در هفته نخست مواجهیم.

وی در پایان گفت: مطابق آمار بالغ بر ۲۰ هزار تراکنش خرید تا کنون در نمایشگاه امسال انجام شده است.