آیت الله سبحانی گفت: برخی می‌گویند چرا تلگرام را بستید، بگذارید آزاد باشد؛ پس هروئین و مواد مخدر هم باید آزاد باشد در حالی که آزادی در چارچوب سلامت جسمی و روحی انسان معنا دارد؛ بنابراین کار قوه قضائیه کار درستی است.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله جعفر سبحانی امروز در درس خارج خود اظهار کرد: برای شناسایی هر چیز دو راه وجود دارد، یکی مطالعه وضع موجود و دیگری مطالعه گذشته است.

این مرجع تقلید ادامه داد: قرآن به شناخت بر اساس نگاه به گذشته و به خلقت انسان از آبی گندیده اشاره دارد؛ بنابراین شناخت گذشته نیز مهم است؛ قرآن بشر را به مطالعه گذشته در کنار حال امروز خود دعوت می کند، تا از این مسیر شکرگزار خدا باشد.

وی تصریح کرد: شکرگزاری یعنی چشم، گوش و قلب در جای خودش استفاده شود؛ اگر نعمت‌ها را در جای دیگر مصرف کنیم؛ یعنی گوش و چشم در حرام و قلب در افکار الهادی صرف شود، ناشکری است.

آیت الله سبحانی عنوان کرد: اینکه در این ایام تلگرام را بسته‌اند، بر همین اساس است؛ تلگرام گوش و چشم را در مسیری ناصحیح صرف می‌کرد؛ قوه قضائیه اعلام کرده که بسیاری از جرم و جنایات ریشه در تلگرام دارد.

این مرجع تقلید افزود: برخی می‌گویند چرا تلگرام را بستید، بگذارید آزاد باشد؛ پس هروئین و مواد مخدر هم باید آزاد باشد در حالی که آزادی در چارچوب سلامت جسمی و روحی انسان معنا دارد؛ بنابراین کار قوه قضائیه کار درستی است و اگر می‌خواهیم جامعه سالم باشد رسانه‌ها باید سالم باشند.