مالیات بر ارزش افزوده از بلیت تیاتر، سینما و موسیقی حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی خانه تیاتر، مالیات بر ارزش افزوده یکی از معضلاتی بود که در حوزه فرهنگ مباحث زیادی را به وجود آورد و امروز با حذف مالیات بر ارزش افزوده از بلیت های تیاتر، سینما و موسیقی این معضل حل شد.

طبق نامه شماره 3472/260/ص به تاریخ 14 بهمن ماه 1396، در پی جلسه‌ای با موضوع بررسی مشکلات و ابهامات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در حوزه تیاتر، سینما و موسیقی، با حضور مدیران عامل خانه های تیاتر، سینما و موسیقی، آقایان همت، شاهسواری و نوربخش با معاونت مالیات بر ارزش افزوده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی برگزار شده بود، اشخاص حقیقی که با موضوع فعالیت تیاتر، فیلم و موسیقی فعالیت می‌کنند به عنوان مودی، مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند و نیازی به ثبت نام، مطالبه مالیات،عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهار نامه ندارند.

بنابر این از این پس مالیات بر ارزش افزوده از بلیت تیاتر سینما و موسیقی حذف خواهد شد.

طبق این نامه، همچنین این سازمان آمادگی خود را جهت حداکثر مساعدت قانونی برای تقسیط بدهی اصل مالیات وعوارض و بخشودگی جرایم حوزه‌ی تیاتر، سینما و موسیقی، اعلام کرده است.»

حذف مالیات بر ارزش افزوده از بلیت‌های تئاتر،سینما و موسیقی

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج