حمیدرضا صحراگرد روز گذشته ۱۵ بهمن مدیر رادیو تهران شد.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا صحراگرد روز گذشته ۱۵ بهمن به عنوان مدیر رادیو تهران منصوب شد و حکم انتصاب خود را برای حضور در این سمت دریافت کرد.

از جمله سمت های حمیدرضا صحراگرد مدیر کل نظارت و ارزیابی برنامه‌های صدا بوده است.

سعید معدن کن پیش از این مدیریت رادیو تهران را بر عهده داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج