فصل پاییز 96 درحالی سپری شد که مجموع فروش سینما در این فصل با 38 میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان، دارای رشد 18 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی؛ معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در تحقیقی به مقایسه تطبیقی گیشه پاییزی سینما در سال‌های 96 و 95 پرداخته است. در این تحقیق مشخص شد که گیشه پاییز 96 با تعداد 4 میلیون و  939 هزار 750 نفر تماشاگر نسبت به گیشه پاییز 95 با 4 میلیون و 873 هزار و 350 نفر دارای رشد 1 درصدی تعداد تماشاگر بوده است.

همچنین در این تحقیق گیشه سینما در پاییز 96 با مجموع فروش 38 میلیارد و 259 میلیون و 941 هزار تومان نسبت به گیشه سینما در پاییز 95 با 32 میلیارد و 436 میلیون و 890 هزار تومان شاهد رشد 18 درصدی در میزان فروش بوده است.  

براساس این تحقیق، تعداد سالن های فعال با سیستم مکانیزه در پاییز سال 96  با مجموع  356 سالن نسبت به  295 سالن در پاییز 95، دارای رشد 21 درصدی  نسبت به پاییز سال گذشته بوده است.

بنابر این گزارش، تعداد صندلی در پاییز سال 96 دارای رشد 13 درصدی  نسبت به پاییز سال گذشته و نرخ متوسط بلیت نیز در پائیز سال 96 دارای رشد 16 درصدی  نسبت به پاییز سال گذشته بوده و متوسط فروش هر صندلی در پائیز 96  نسبت به پاییز سال 95 حدود 4 درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق این گزارش، متوسط ورود تماشاگر به هر سالن در پاییز 96 حدود 16 درصد کاهش و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی در پاییز 96 حدود 11 درصد کاهش نسبت به پاییز سال 95 داشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج