کتاب رسانه و فرهنگ وقف در ایران نوشته سید عبدالامیر زکی پور به زودی راهی بازار نشر می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب رسانه و فرهنگ وقف در ایران نوشته سید عبدالامیر زکی پور به زودی توسط انتشارات طلیعه پویش منتشر و راهی بازار نشر می شود.

وقف یکی از سنت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی دین اسلام است. هر چند این پدیده در اکثر جوامع بشری و به نوعی در ایران باستان نیز وجود داشته است، ولی تأکیدات خاص اسلام در این زمینه منجر به گسترش فراوان این پدیده در جهان اسلام شده است. برای افزایش امر نیکوی وقف می‌توان از رسانه‌ها بهره گرفت. در این زمینه، زکی پور در کتاب پیش رو، به نظریه هژمونی گرامشی پرداخته است.

این محقق، ابتدای کتاب اشاره می کند که وقف، قبل از اسلام نیز در ایران، رواج داشته و از خود گذشتگی مالی، امری رایج در این سرزمین بوده است. پس از گسترش اسلام در ایران به ویژه در قرون اخیر، امر ارزشمند وقف گسترش یافته و برخی از علل فراگیری آن، عملکرد رسانه‌های دیداری و شنیداری بوده که در ترویج این امر مهم، گام‌های قابل‌توجهی برداشته‌اند. وی در این کتاب سعی کرده با بررسی جنبه‌های مختلف نقش رسانه‌ها در توسعه وقف به راهکارهایی موثر و قابل اعتنا، جهت بهبود شرایط موجود دست پیدا کند.

این کتاب ۶ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: کلیات و مفاهیم، اصول و مبانی وقف در جامعه، جامعه مورد مطالعه، سابقه وقف در آستان قدس رضوی، کارکرد رسانه در توسعه وقف، بررسی ارتباط رسانه و فرهنگ.

تاریخ وقف در دوره های مختلف، چرایی وقف در جامعه، مفهوم وقف، ارکان وقف، تاثیر اجتماعی وقف، وقف در ایران باستان، وقف در زمان صفویه، وقف تا حکومت مشروطه، وقف در میان رومیان، انواع نمونه های وقف در روزنامه، آسیب های موجود وقف در ایران، قدیمی ترین وقف نامه ها در ایران و ... از جمله عناوینی هستند که در فصول کتاب به آن ها پرداخته شده است.

این کتاب در ۱۵۳ صفحه آماده چاپ شده و انتشار و عرضه اش طی روزهای آینده و هفته وقف انجام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج