مهدی سلطانی بازیگر شهرزاد در صفحه شخصی خود از زمان توزیع فصل سوم این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی سلطانیبازیگر شهرزاد در صفحه شخصی خود زمان توزیع فصل سوم این سریال را منتشر کرد.

فصل سوم شهرزاد در حال فیلمبرداری است، اگر همه چیز طبق برنامه پیش رود و پیشامد غیرمنتظره‌ای روی ندهد، قرار است پخش آن از اواسط زمستان ۹۶ باشد.

زمان توزیع فصل سوم شهرزاد