تازه‌ترین اثر نمایشی مهدی پوررضائیان با عنوان «نما در نمایش» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تازه‌ترین اثر پژوهشی مهدی پوررضائیان نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر عرصه نمایش با عنوان «نما با نمایش» از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. پوررضائیان در این اثر از منظر با موضوع تئاتر کودک و نوجوان و نیز تکنیک سایکودرام به ارائه مباحثی آموزشی پژوهشی پرداخته است. نویسنده در مقدمه این اثر اما به تخصص خود در زمینه روانشناسی بالینی نیز اشاره کرده و عنوان داشته از رهگذر این تخصص و البته در کنار توانایی‌های تجربی خود در عرصه نمایش؛ درباره پیامدهای آموزشی، پرورشی و روانشناختی نمایش‌های دبستانی و چند و چون تئاتر کودک با نگاهی روانشناسانه قلم زده است و در کنار آن تلاش کرده است تا سعی برای ارضا نیاز کودک به مساله آزادی را در سه ساحت فکر و بیان و عمل با استفاده از آموزش و درک و اجرای هنر نمایش به صورتی تئوریک مکتوب کند.

نویسنده از همین منظر و در بخش دوم از کتابش به سنین نوجوانی و حضور در دبیرستان نیز به عنوان بزنگاهی برای بروز و ظهور توانمندی‌های فردی و گروهی کودک و ابراز آن با استفاده از هنر نمایش توجه و علاقه نشان داده است و سعی کرده این مساله را تبیین کند که نیاز به دانستن و آزادی‌خواهی و بروز آن در جامعه امری است پیوسته که باید آن را در تمامی گروه‌ها و رده‌های سنی دنبال کرد.

اما بخش پایانی این کتاب را باید یکی از آروزها و ایده‌های همیشگی مولف در استفاده از هنر نمایش به عنوان یک علم میان‌رشته‌‌ای تبیین کرد. پوررضائیان در این بخش از کتاب خود پدیده سایکودراما یا روان‌تماشا را به عنوان یک شیوه درمانی باب شده در قرن ۲۰ معرفی و سعی کرده آن را به عنوان ابزاری برای بیان مسائل و تشریح‌کننده دردهای روحی و تنش‌های مزمن و احساسات باطنی دانش آموزان معرفی کند و با استفاده از حقیقت کتمان و یا عدم بیان این دست مسائل توسط دانش آموزان از هنر تئاتر به عنوان به عنوان راهکاری برای بیان این دردها و کشمکش‌ها بهره بجوید.