نمایش «گمشده» درباره فردی است که موبایل خود را گم کرده و زمانیکه برای دوست خود تعریف می کند که با آن چه کارهایی را فیلمبرداری کرده است دوستش به شوخی می گوید که مجازاتش اعدام است.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایش «گمشده» درباره فردی است که گوشی تلفن همراه خود را گم کرده و بعد شروع به اعتراف می کند که با گوشی خود از چه کارهایی فیلمبرداری کرده است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

- وا کن دیگه... عهه...

*چه خبرته در و از جا کندی؟

- موبایل من اینجاست؟

*چی

- موبایلم. موبایل من اینجاست؟

*کجا میری؟ خونه رو چرا بهم میریزی؟ موبایل تو اینجا چی کار می کنه بچه؟

- یک ساعت پیش که اینجا بودم جا گذاشتم.

*خواب دیدی خیر باشه من موبایلی ندیدم.

- بیچاره شدم همه زندگیم اون تو بود. دار و ندارم اون تو بود حمید.

*اووو آقا یک موبایل بوده دیگه.

- نه دیگه فیلم عروسی پسرخالم توش بود. تازه عقدکنان بچه داداشم هم توش بود.

*دیگه چی.

- یه عالمه عکس حمید اگه دست کسی بیفته بدبختم...

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج