کارگاه آموزشی یک روزه بهبود مدیریت و تحول سازمانی با حضور مدیران و معاونان بنیاد مسکن استان فارس و مدیران شهرستان ها در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، کارگاه آموزشی یک روزه بهبود مدیریت و تحول سازمانی با حضور مدیران و معاونان بنیاد مسکن استان فارس و مدیران شهرستان ها در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی متخصصان علوم مدیریت پیرامون تحول سازمانی به عنوان نوعی استراتژی بهسازی سازمان مطالب خود را ارائه دادند .

در این کارگاه آموزشی عنوان شد : تحول سازمانی بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است.

حوزه تحول سازمان در راه تکاملی خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.

تاکید بر بهبود مدیریت در راستای توسعه روستایی و ایجاد تحول سازمانی در راستای افزایش رفاه و آسایش عمومی مردم از جمله مباحثی بود که دراین کارگاه یک روزه بیان شد .

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در حاشیه این کارگاه آموزشی بر لزوم ارتقای سطح آموزشی مدیران و کارکنان تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده به عنوان رکن اصلی یک سازمان همواره مورد توجه بوده است و مبنای برنامه ریزی های سازمانی بر استفاده از این نیروهای متخصص استوار است .

عطا الله زمانی با بیان اینکه بنیاد مسکن یک سازمان جهادی با ماموریت محرویت زدایی و توسعه است گفت: بهره گیری از رویکردهای مدیریتی برای شتاب بخشی به توسعه امری ضروری است ، تحول سازمانی از سازمانها و همچنین افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کارکرد بهتر می شود، سخن به میان می آورد. از این رو باید از این ابزارها در جهت رفاه بیشتر مردم به ویژه در مناطق روستایی و محروم استفاده کرد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس تغییر برنامه ریزی شده را مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان و دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنها دانست و گفت: باید از همه ظرفیت های قانونی برای تثبیت آموزش و پژوهش و بهره گیری از آن در جهت حل معضلاتی چون مهاجرت های نا خواسته ، اشتغال روستاییان و افزایش انگیزه ماندگاری آنها استفاده کرد ، تحول سازمانی با افزایش آموزش ها باید پاسخگوی این نیازها باشد .