انجمن های علمی دانشگاه شیراز در جشنواره ملی حرکت افتخارآفرین شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، انجمن های علمی دانشگاه شیراز در جشنواره ملی حرکت افتخارآفرین شدند.

یازدهمین جشنواره ملی حرکت با حضور ۶۰۰۰ انجمن علمی از ۸۰ دانشگاه سراسر کشور به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه اصفهان در  آذرماه ۹۷ برگزار شد و انجمن های علمی دانشگاه شیراز با کسب 12 مقام افتخار آفریدند.

به گفته دکتر محبوبه البرزی رئیس مرکز حمایت از فعالیت های علمی دانشجویان دانشگاه شیراز، در این جشنواره انجمن های علمی هر دانشگاه در قالب غرفه ای به ارائه دستاوردهای خود پرداختند. انجمن های علمی دانشگاه شیراز هم همانند سالهای گذشته با قدرت تمام بعنوان نماینده شایسته دانشگاه به ارائه دستاوردهای خود در قالب غرفه دانشگاه شیراز پرداختند.

افتخارآفرینی انجمن های علمی دانشگاه شیراز در یازدهمین جشنواره ملی حرکت با کسب ۱۲ مقام:

دانشگاه شیراز دانشگاه قابل تقدیر در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی IEEE انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی گردشگری و هتلداری انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی زیست شناسی انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات رتبه دوم بخش انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی شهرسازی شایسته تقدیر بخش انجمن علمی برتر یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات رتبه اول بخش نشریه یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی شهرسازی رتبه دوم بخش نشریه یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی زیست شناسی رتبه دوم بخش نشریه یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات رتبه سوم بخش مسابقه یازدهمین جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی شهرسازی شایسته تقدیر بخش مسابقه یازدهمین جشنواره ملی حرکت

جناب آقای سینا جنگجو (دبیر انجمن علمی شهرسازی) رتبه سوم بخش کتاب یازدهمین جشنواره ملی حرکت