با اجرای طرح ضربتی کارشناسان بهداشت محیط در بازدید از سفره خانه های سنتی و چایخانه های شیراز، بیش از 500 عدد قلیان جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، مسعود قنبریان مسوول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای والفجر با اعلام اینکه در اجرای طرح ضربتی کارشناسان بهداشت محیط در بازدید از سفره خانه های سنتی و چایخانه های شیراز، بیش از 500 عدد قلیان جمع آوری شد گفت: در راستای اجرای طرح ضربت، نسبت به بازدید از رستوران ها، سفره خانه های سنتی و چایخانه ها با اولویت بررسی وضعیت بهداشتی محل های طبخ و کنترل عرضه مواد دخانی اقدام شد.

قنبریان افزود: در این طرح ضربتی، هشت تیم دو نفره از کارشناسان بهداشت محیط نسبت به بازدید از واحدهای صنفی اقدام و حدود ۵۳۶ عدد قلیان از ۵۵ سفره خانه سنتی و چایخانه ها جمع آوری و پرونده دو واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی ارسال شد، همچنین برای این ۵۵ مورد نیز اخطار بهداشتی صادر شد.

وی ادامه داد: مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، عرضه و مصرف هرگونه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و با متخلفان برخورد قضایی می شود، همچنین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مانند رستوران ها، باید همه مفاد آیین نامه اجرایی قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی مثل بهداشت فردی، لوازم و ابزار کار و شرایط ساختمانی را رعایت کنند.

قنبریان اضافه کرد: در بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، در صورت مشاهده تخلف بحرانی، واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی و در صورت داشتن تخلف غیربحرانی اخطار کتبی صادر و در صورت رعایت نکردن مفاد اخطار، اقدام قانونی انجام می شود.

این مسوول واحد بهداشت محیط، آگاهی دادن به پیامدهای مصرف مواد دخانی بر نسل نوجوان و جوان را از سوی خانواده ها ضروری دانست و ضمن اشاره به این موضوع که اجرای این طرح ها به صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را به کارشناسان سامانه تلفنی ۱۹۰ اعلام کنند تا اقدام قانونی انجام شود.