رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس در نشست پروژه بین المللی ایران_ سیمیت که با حضور پورداد مدیر این پروژه برگزار شد، گفت: در این پروژه به دنبال تاثیر مثبت کاربرد کشاورزی حفاظتی در افزایش ماده آلی خاک هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، محمدمهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان این‌که به لحاظ نیروی فنی در استان برای اجرای پروژه بین المللی ایران-سیمیت مشکلی وجود ندارد، یادآورشد: این پروژه در قالب یک تفاهنامه مشخص با بهره برداران منعقد می شود و امیدواریم ماشین آلات اجرای این طرح به موقع وارد استان شوند.

پلت فرم‌های تحقیقاتی ایران_سیمیت در فارس اجرا می‌شود

در ادامه این نشست معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: پروژه بین المللی ایران-سیمیت در فارس از سال گذشته با ایجاد پلت‌فرم تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات زرقان شروع شده و در سال جاری نیز در پلت‌فرم‌های آموزشی- ترویجی در شهرستان های داراب و مرودشت با ماهیت پنج ساله و به بهترین شکل ممکن اجرایی می‌شود.

حسین پژمان با بیان این‌که از برنامه‌ریزی تئوری تا اجرا فاصله زیادی وجود دارد، افزود: به دنبال رفع ابهامات عملیاتی کردن پروژه در مزرعه هستیم و  به منظور ارتقای کیفیت این پروژه، همکاران بخش تحقیقات در اجرای پروژه ما را یاری می‌کنند.

بار مالی پروژه بین المللی ایران_ سیمیت را موسسه تامین می‌کند

در ادامه مدیر پروژه بین المللی ایران_ سیمیت با اشاره به این‌که بار مالی پروژه توسط موسسه تامین شده و در صورت وارد شدن خسارت به کشاورز خسارت‌ها را جبران می‌کنیم ، افزود: عملیات پرداخت باید سریع و با همکاری هماهنگ کننده پروژه و سازمان صورت پذیرد.

پورداد در پایان با اشاره به این‎که یک سری ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج تامین شده است، گفت سهمیه استان فارس در ایستگاه زرقان جهت استفاده پلت فرم‌ها مستقر خواهد شد. او تاکید کرد: رابطه ما با کشاورزی که پلت فرم را به ما داده، شامل یک قرار داد و تعهداتی بین پروژه و مسئولین است و به موجب این قرارداد در طی این پنج سال نباید زمین خود را به غیر واگذار کنند و به‌طور کلی کشاورز باید همراه ما باشد و تعهدات ما هم نسبت به پروژه با تامین تمامی نهاده ها، کود، بذر و ماشین آلات خواهد بود که این قرارداد درهر استان بین کشاورز و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آن استان منعقد می‌شود.